PAU a Bisfenol A

Soupravy ELISA-VIDTEST PAU a ELISA-VIDTEST Bisfenol A slouží pro detekci polycyklických aromatických uhlovodíků a bisfenolu A ve vzorcích životního prostředí.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou významnými induktory karcinogeneze různých orgánů lidského těla. Genotoxickými se stávají po metabolické aktivaci enzymy z rodiny cytochromu P450. Vzniklé elektrofilní sloučeniny jsou schopné reagovat s nukleofilními centry molekul DNA. PAU se po aktivaci naváží na nukleotidy DNA za tvorby DNA aduktů, které mohou být v průběhu replikace DNA fixované jako mutace. Mimo DNA aduktů jsou PAU schopné indukovat oxidační poškození DNA, chromozomální aberace a podílejí se na molekulárních změnách onkogenů a tumor supresorových genů. Je významné sledovat přítomnost PAU v životním prostředí, zvláště v místech s vysokým výskytem obyvatelstva.

Bisfenol A (BPA) je dobře známá toxická látka, která má estrogenní aktivitu a může se uvolňovat z polykarbonátových lahví. V živých organismech se ukládá BPA do lipidů, interferuje s činností endogenních hormonů a brání jejich vlastní funkci. Bylo zjištěno, že u experimentálních zvířat negativně ovlivňuje in vivo reprodukci, dochází ke změně morfologie orgánů a následně k částečné nebo úplné neplodnosti. BPA pravděpodobně podobným způsobem ovlivňuje nárůst neplodnosti u lidí.

pah_water

bisphenol

 

 

ELISA-VIDITEST
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorekPřed-
ůprava
vzorku
Detekční limit
OD-245 PAU ve vodě ELISA kvant. 96 voda, mořská voda Ne 0,16ng/ml
OD-080 Bisfenol A ELISA kvant. 96 vody, půdy Ano 10ng/ml

 

Proč ELISA-VIDITEST PAU a Bisfenol A:
• Nová skríningová metoda
• Monitoring znečištění bez nutnosti užití
náročných instrumentálních metod (HPLC)
• Inkubace při laboratorní teplotě
• Testování velkého množství vzorků
v jednom testu
• Standardy v pracovním ředění

 

 

Jste zde: Home Monitorování životního prostředí Polutanty-PAU a Bisfenol A