Protilátky

M30 CytoDEATH™ je monoklonální protilátka, která specificky rozeznává epitop vznikající při rozštěpení cytokeratinu 18 během apoptózy proteolytickými enzymy – kaspázami (CK18Asp396–NE: M30 neo–epitope). Protilátka M30 CytoDEATH™ je univerzálním nástrojem pro jednoduchou a spolehlivou detekci apoptózy v buňkách epiteliálního původu, a to buď v buněčné kultuře anebo ve tkáňových řezech fixovaných formalínem.

M5 CytoKERATIN je monoklonální protilátka rozeznávající cytokeratin 18. Je určená pro detekci lidských epiteliálních buněk v širokém záběru aplikací. Protilátka je použitelná pro western blotting, imunocytochemii, imunoprecipitaci, průtokovou cytometrii a imunohistochemii na tkáňových řezech fixovaných formalínem.

M6 CytoKERATIN je monoklonální protilátka rozeznávající vnitřní epitop cytokeratinu 18, který je přítomný na standardním i na kaspázou rozštěpeném cytokeratinu 18. Protilátka je vhodná pro identifikaci epiteliálních buněk uvnitř jiné tkáně anebo k jejich detekci ve směsné populaci pomocí průtokové cytometrie. Protilátka může být také použita jako nástroj pro potvrzení exprese cytokeratinu 18 v testované buněčné kultuře.

 

ELISA-VIDITEST RUO
Kat. č.Název soupravyPočet testůMnožstvíAplikace
PV-10700 M30-CytoDeathTM 200 10μg/200μl

imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie,
Western blot

PV-10750 M30-CytoDeathTM, Biotin 200 50μg/200μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie,
Western blot
PV-10800 M30-CytoDeathTM, Fluorescein 200 10μg/200μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie
PV-10830 M30-CytoDeathTM Orange 200 10μg/200μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie
PV-10850 M30-CytoDeathTM Red 200 10μg/200μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie
PV-10600 M5 CytoKeratin antibody 200 20μg/200μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie,
Western blot,
imunoprecipitace
PV-10650 M6 CytoKeratin antibody 200 10μg/100μl imunocytochemie,
imunohistochemie,
průtoková cytometrie,
Western blot,
imunoprecipitace

 

 

 

 

Jste zde: Home Apoptóza Protilátky