Neurofilamenta

ELISA-VIDITEST pNF-H souprava je určena pro kvantitativní stanovení fosforylovaných forem těžkých řetězců neurofilamentového tripletu v mozkomíšním moku, séru anebo plazmě. Souprava využívá k detekci sendvič monoklonální protilátky NF01 reagující specificky s epitopem přítomným na fosforylovaných formách NF-H a monoklonální protilátky NF05, která reaguje s fosforylovanými i nefosforylovanými formami NF-H. Fosforylovaná neurofilamenta mohou být při poškození nervového systému detekována v mozkomíšním moku nebo periferní krvi (Shaw et al. 2005).
Neurofilamenta jsou cytoskeletální vlákna vyskytující se specificky jen v neuronálních buňkách. Jsou sestavena z trojice podjednotek označovaných jako těžká (H-heavy), střední (M-medium) a lehká (L-light) neurofilamenta. NF-L je kvantitativně nejčastějším neurofilamentem s molárním poměrem 4:2:1 (NF-L : NF-M : NF-H). Během neuro-axonálních poškození difundují neurofilamenta do mozkomíšního moku, kde mohou být kvantifikovány. Fosforylace těžkých a středních neurofilament v jejich C- koncové části vykazuje topologickou závislost vzhledem k neuronu, v axonech jsou neurofilamenta silně fosforylovaná, vzájemně provázaná a pravidelně uspořádaná do vláken, zatímco v těle neuronu a dendritech je stupeň fosforylace nízký, jejich provázanost malá a jejich orientace náhodná.
 
 

 

ELISA-VIDITEST                    RUO
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorekDetekční
limit
Návod
OD-078 pNF-H ELISA kvant. 96 sérum, plasma,
mozkomíšní mok
31pg/ml pdf icon

 

Reference:
• Shaw G, Yang C, Ellis R, Anderson K, Parker Mickle J, Scheff S,
Pike B,Anderson DK, Howland DR. Hyperphosphorylated neurofilament
NF-H is a serum biomarker of axonal injury. Biochem Biophys Res
Commun. 2005 Nov 4;336(4):1268-77.
• Porchet R, Probst A, Draberova E, Draber P, Riederer IM, Riederer BM.:
Differential subcellular localization of phosphorylated neurofilament
and tau proteins in degenerating neurons of the human entorhinal cortex.
Neuroreport. 2003 May 23;14(7):929-33.
nf-h_graf

 

 

 

 

Jste zde: Home Cytoskelet Neurofilamenta