Seminář "Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí" 26.5.2014

Prezentace z přednášek, které zazněly na tomto semináři:

RNDr. Kateřina Roubalová, CSc. - Herpetické viry a autoimunita
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. - Cytomegalovirus a nádory mozku
Ing. Ivana Stiborová, Ph.D. - Praktické zkušenosti s diagnostikou pertuse 
 

Seminář "Infekce v těhotenství" 28.5.2013

Prezentace z přednášek, které zazněly na tomto semináři:
 
RNDr. Petr Kodym CSc. - Toxoplasma v těhotenství
MUDr. Dita Smíšková, PhD - Listeriové infekce v graviditě, postižení plodu
MUDr. Hana Zelená - Syndrom kongenitální rubeoly
RNDr. Kateřina Roubalová, CSc. - Varicella v těhotenství
Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. - Herpes v těhotenství
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. - Cytomegalové infekce v těhotenství
 

Přednášky RNDr. Kateřiny Roubalové, CSc., které zazněly na Hradeckých virologických dnech 2012

 

Seminář "Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy" 12.4.2012

Prezentace z přednášek, které zazněly na tomto semináři:
 
 
"Teoretické a praktické pojetí ELISA metody" 23.9.2011
 
 
Seminář  "Klíšťová encefalitida a jiné infekce přenášené klíšťaty" - Lékařský dům 24.5.2011

Prezentace z přednášek, které zazněly na tomto semináři:

RNDr. Kateřina Roubalová, CSc. - Biologie TBEV
MUDr. Hana Zelená - Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí
RNDr. Daniel Růžek, PhD. - Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce
MUDr. L. Plíšková - PCR v diagnostice Lymeské borreliózy
MUDr. Dita Smíšková PhD., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. - Středoevropská klíšťová meningoencefalitida - klinický obraz
Ing. František Konečný - Soupravy pro stanovení protilátek proti viru klíšťové encefalitidy
Marie Šteinbachová - Novinky VIDIA v diagnostice Lymeské borreliózy

TBEV - stanovení avidity IgG

Přednáška MUDr. Hany Zelené ze Státního ústavu Ostrava přednesenou na Hradeckých virologických dnech 2010 na téma:

Herpetické viry

Přednášky RNDr K.Roubalové, CSc. týkající se herpetických virů:
Úvod do herpetických virů
α-herpesviry
EBV
CMV
HHV-6
HHV-8

Publikace:

K.Roubalová: Laboratorní diagnostika herpetických virů. Medicina pro praxi 2010; 7 (5): 241-244.

K.Roubalová, O.Strunecký, S.Žufanová, B.Procházka, A.Vítek. Genotypizace  virového glykoproteinu B (gB) u příjemců transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem: Sledování vlivu genotypů na průběh infekce. Epidemiol.Mikrobiol.Imunol. 2010; 59 (2): 92-99 ( grant IGA MZ ČR NR9418-3/07).

K.Roubalová: Virologická diagnostika herpetických infekcí.  Diagnostika a léčba infekčních nemocí v anbulantní praxi. Editor: V.Marešová, P.Urbášková, Vydavatel: Raabe, Praha, 2010, Str. D3/1-D3/12 (ISSN: 1803-4914).

Holub,M., Aster, V., Roubalová, K., Záhumenský, J.,Radina, J. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen. Klin.mikrobiol., Inf.lék. 2009,15/3: 102-107

Roubalova K.1, Zufanova S.1 Vítek A.2, Staňková M. Zastoupení různých genotypů glykoproteidu gB u pacientů s vysokým rizikem symptomatické infekce lidským cytomegalovirem. Epidemiol.Mikrobiol.Iminol. 2009; 58/4:148-153

Lábaj, J., Černohorská, H., Grígeľ, J., Šteinbachová, M., Lepša, L., Bláha L.: Elisa kits for detection of bisphenol a, polycyclic aromatic hydrocarbons and microcystin in environmental samples. Interdisciplinary Toxicology 3(3), pp. A59, 2010.

Košíková, B., Sláviková, E., Lábaj, J.: Afinity of lignin preparations towards genotoxic compounds. BioResources 4(1), pp. 72-79, 2009.

Košíková, B., Lábaj, J.: Lignin-stimulated protection of polypropylene films and DNA in cells of mice against oxidative damage. BioResources 4(2), pp. 805-815, 2009.

Bartoš, A., Lábaj, J., Čechova, L., et al.: Aging is reflected by increasing neurofilaments in cerebrospinal fluid. Conference information: 12th Congress of the European-Federation-of-Neurilogical-Societes, Date: AUG 23-26, 2008 Madrid, Spain. European Journal of Neurology 15, pp. 225-226, 2008.

Tomáš Riedel, Cesar Rodriguez-Emmenegger, Andreas de los Santos Pereira, Anna Bědajánková, Pavel Jinoch, Praskovia M Boltovets, Eduard Brynda: Diagnosis of Epstein-Barr virus infection in clinical serum samples by an SPR biosensor assay. Biosensors and Bioelectronics 55:278 (2014) PMID 24389391

Jste zde: Home Publikace a přednášky