Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae

Soupravy ELISA-VIDITEST anti-Chlamydia trachomatis soupravy jsou určeny pro diagnostiku akutních a chronických infekcí způsobených Chlamydia trachomatis, např. zánětlivého onemocnění urogenitálního traktu, a také jejich komplikací (artritida, konjunktivitida). Testování anti-C.trachomatis protilátek přispívá k diferenciální diagnostice sexuálně přenosných onemocnění a očních infekcí kojenců.  

Soupravy ELISA-VIDITEST anti-Chlamydia pneumoniae jsou určeny pro diagnostiku infekcí dolních dýchacích cest a oka.

Primární infekce C. trachomatis/C. pneumoniae se vyznačuje převahou IgM protilátek do 2 – 4 týdnů po infekci. Teprve po 6 – 8 týdnech se začínají tvořit specifické IgG a IgA protilátky. Po akutní infekci C. trachomatis/C. pneumoniae již zpravidla po 2 – 6 měsících nelze protilátky IgM prokázat. Hladina protilátek IgG se snižuje velmi pomalu, zatímco hladina protilátek IgA naopak klesá rychleji. U primárních chlamydiových infekcí je průkaz protilátek IgM důležitým diagnostickým znakem, avšak v případě opakovaných nebo chronických infekcí je hladina protilátek IgM jen velmi nízká, nebo se tyto protilátky nevyskytují vůbec. Negativní nález specifických IgM protilátek v těchto případech neznamená vyloučení akutní nebo recentní infekce.

 

ELISA-VIDITEST    cmv ce ivd notif
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorekSenzitivita
/Specificita
Návod
OD-180 anti-Chlamydia trachomatis IgG ELISA kvant. 96 sérum 82,1% / 91,5% pdf icon
OD-181 anti-Chlamydia trachomatis IgM ELISA kvalitat. 96 sérum 100% / 93,3% pdf icon
OD-182 anti-Chlamydia trachomatis IgA ELISA kvalitat. 96 sérum 69,6% / 100% pdf icon
OD-183 anti-Chlamydia pneumoniae IgG ELISA kvant. 96 sérum 100% / 90,2% pdf icon
OD-184 anti-Chlamydia pneumoniae IgM ELISA kvalitat. 96 sérum 92,8% / 87,4% pdf icon
OD-185 anti-Chlamydia pneumoniae IgA ELISA kvalitat. 96 sérum 81,8% / 96,8% pdf icon

 

Proč ELISA-VIDITEST anti-Chlamydia trachomatis a anti-Chlamydia pneumoniae:
• Určení druhově-specifických protilátek (rozlišení C.trachomatis
a C.pneumoniae)
• Simultánní detekce různých markerů chlamydiové infekce
z jednoho ředění vzorku
• Stejný ředící roztok pro IgG, IgA a IgM stanovení
• Kvantitativní stanovení IgG
• Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
• Unifikovaná šedá zóna