"Naše pracoviště spolupracuje s firmou Vidia prakticky od počátku její existence. Kvalitu dodávaných souprav, rychlost dodávek i komunikaci se zástupci firmy hodnotíme velmi pozitivně.
Dlouholeté zkušenosti máme zejména s diagnostiky této firmy na stanovení protilátek proti herpetickým virům a
M. pneumoniae, která dávají spolehlivé a reprodukovatelné výsledky. Důkazem je naše každoroční 100% úspěšnost v systému EHK. Vítáme rozšiřování sortimentu a pružné reakce na požadavky našeho pracoviště. Vyzkoušeli jsme i novější ELISA soupravy na stanovení protilátek proti HSV a klíšťové encefalitidě, včetně stanovení avidity, i s těmito soupravami jsme spokojeni."

MUDr. Hana Zelená
vedoucí odd. virologie a NRL ČR pro arboviry ZÚ CKL Ostrava

 

„Na tomto přístroji (GEMINI, STRATEC Biomedical Systems AG) provádíme vyšetření pro diagnostiku infekčních onemocnění metodami ELISA firmy VIDIA spol. s r.o. Přístroj v porovnání s jinými je velice tichý, softwarově kvalitně  vybavený a jednoduše obsluhovatelný.  Standardně pracujeme se soupravami ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM, IgA a se soupravami ELISA-VIDITEST anti-TBEV IgG a IgM. Uvedené soupravy jsou uživatelsky jednoduché, spolehlivé a vhodně upravené pro testování na analyzátoru Gemini. S automatem GEMINI jsme velice spokojeni a do budoucna plánujeme panel stanovení na tomto analyzátoru  rozšířit i o další metody doposud prováděné manuálně.“

Mgr. Jaroslava Kalaninová
R.M.A. Centrum s.r.o.

 

"NRL pro herpetické viry dlouhodobě a přes personální změny stále odebírá diagnostika firmy VIDIA na sérologické imunofluorescenční testování herpetických virů a ELISA  soupravy na vyšetřování celého spektra protilátek proti EBV. S jejich kvalitou jsme dlouhodobě velmi spokojeni, odborná úroveň zaměstnanců firmy VIDIA a osobní jednání se zákazníky je výjmečné.”

Ing. Hana Hrbáčková
vedoucí Národní referenční laboratoře pro herpetické viry
Státní zdravotní ústav, Praha

 

"Diagnostikum RSV-Adeno Card je prakticky řešeno, manipulace je snadná,  nenáročná na laboratorní vybavení. Naše laboratoř dává tomuto diagnostiku přednost pro dobrou citlivost, přijatelnou cenovou dostupnost a výhodu stanovit dvě virová agens v jednom testu. Tím i rychlejší záchyt v případě smíšené infekce ve vzorku  
pacienta. Laboratoř používá Rapid-VIDITEST  i pro stanovení virových agens v izolátech z buněčných kultur.
"

RNDr. Drahomíra Brynychová
NRL pro nechřipkové respirační viry
SZÚ-CEM

 

„S diagnostickými soupravami firmy VIDIA pracujeme v laboratořích Oddělení virologie již řadu let. S rozsahem produktů a jejich kvalitou jsme stále spokojeni.  Před několika lety jsme začali používat i rychlotesty pro kvalitativní stanovení přítomnosti antigenů různých virů a bakterií v klinických vzorcích. Tyto testy nám umožňují kvalitně a zároveň v časném stadiu onemocnění informovat lékaře a podílet se na správném stanovení diagnózy.
Velice si také ceníme aktivity firmy VIDIA v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů v závislosti na konkrétních požadavcích klinických pracovišť.
Požadavek na odborné konzultace je v případě potřeby řešen vždy urgentně a na vysoké profesionální úrovni.
Rovněž dodávky diagnostických souprav jsou rychlé a bezproblémové.“

Mgr. Naděžda Sojková
Oddělení virologie ZÚ Praha„Jako uživatel Vašich testů Rapid-VIDITEST vyjadřuji spokojenost s kvalitou a logistikou, které testy a vaše firma poskytuje.“

Mgr. Oldřich Šipka
IFCOR-99 s.r.o., Brno

 

„S uvedenými soupravami (IF-VIDITEST, KF Ag, Rapid-VIDITEST Rota-Adeno, RSV-Adeno resp., Influenza A+B) pracujeme dlouhodobě a s dobrými výsledky bez závažných připomínek jak z naší tak ze strany vyšetření požadujících pracovníků.“

Mgr. Miroslav Zajac
Oddělení virologie, Ústav lékařské mikrobiologie, FN Motol

 

„S firmou VIDIA spolupracuje naše oddělení od jejího vzniku. Vždy jsme byli a jsme s kvalitou námi odebíraných souprav velmi spokojeni, což dokazuje fakt, že jsme nikdy neměli potřebu měnit dodavatele, naopak jsme sortiment od této firmy postupně rozšiřovali. Dodací doby zboží jsou krátké a komunikace s pracovníky firmy výborná.“

MUDr. Miroslava Švecová
vedoucí lékař úseku virologie ÚM FN Plzeň

 

„Naše laboratoř spolupracuje s firmou VIDIA již 15 let. Používáme její soupravy pro stanovení protilátek proti EBV metodou ELISA a soupravy pro stanovení protilátek proti EBV, VZV a HHV-6 imunofluorescenční metodou. Tyto výrobky jsou spolehlivé a vykazují výbornou reprodukovatelnost výsledků. Firma VIDIA neustále úspěšně vylepšuje své výrobky a rozšiřuje spektrum vyšetření. V současné době začínáme používat nově zaváděné soupravy pro stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě (včetně stanovení avidity IgG) a proti borreliím. Soupravy jsme již otestovali a jsme s nimi spokojeni. Dodávky jsou rychlé a plynulé, a pokud se ojediněle vyskytne nějaká závada, se zástupci firmy se vždy dohodneme na rychlém vyřešení. Jestliže výjimečně zjistíme problém v kvalitě souprav, ochotně se snaží i tyto těžkosti k naší spokojenosti odstranit. Zodpovědně můžeme výrobky firmy VIDIA doporučit i jiným laboratořím.“

MUDr. Libuše Zikmundová
ředitelka
VIDIA-DIAGNOSTIKA, s.r.o., Praha

 

„K spolupráci s firmou VIDIA sa môžem vyjadriť veľmi pozitívne. Týka sa to rýchlosti a pružnosti vybavovania objednávok. Taktiež kvalitu testov hodnotíme veľmi pozitívne.“

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie
Fakultná nemocnica Nitra

 

Jste zde: Home Reference