Toxoplasma gondii

ELISA-VIDITEST anti-Toxo soupravy jsou určeny pro diagnostiku toxoplasmózy u imunokompetentních a imunodeficientních jedinců, těhotných žen, dětí a kongenitálně infikovaných novorozenců. Jako součást TORCH panelu je test používán pro diferenciální diagnostiku vertikálně přenosných infekcí z matky na plod. Může být také použit pro diferenciální diagnostiku lymfadenopatií.
toxo

 

Anti-Toxoplasma IgG protilátky se objevují 1 – 2 týdny po začátku infekce, dosahují maximální hladiny po pár týdnech a poté přetrvávají celoživotně v nízkých hladinách. IgM protilátky jsou detekovány v časné akutní fázi infekce a vymizí obyčejně do 3 – 5 měsíců. U některých pacientů anti-Toxoplasma IgM protilátky přetrvávají po dobu několika měsíců nebo rok po infekci. Proto jsou doporučovány další testy pro upřesnění stadia nemoci. Zvýšené hladiny IgA protilátek se objevují později než IgM protilátky a po 3 – 6 měsících po proběhlé infekci už jsou neprokazatelné.

ELISA-VIDITEST    cmv ce ivd notif
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorekSenzitivita
/Specificita
Návod
OD-242 anti-Toxo IgG ELISA kvant. 96 sérum 100%/99,1% pdf icon
OD-243 anti-Toxo IgM capture ELISA kvalitat. 96 sérum 100%/98,1% pdf icon
OD-244 anti-Toxo IgA ELISA kvalitat. 96 sérum 80,4%/83,3% pdf icon

 

Proč ELISA-VIDITEST anti-Toxo:
• Kvantitativní stanovení IgG v mezinárodních
jednotkách/ml
• Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
(IgG a IgA stanovení)
• ELISA-VIDITEST anti-Toxo IgM v μ-capture uspořádání
• Unifikovaná šedá zóna

 

Interpretace výsledků:

IgG IgM Interpretace Doporučení
- - Specifické protilátky nedetekovány U těhotných žen proveďte kontrolní test ve 2. a 3. trimestru
- + Pravděpodobně časná fáze
infekce
Monitorování IgG a IgM protilátek ve vzorku odebraném
za 10 – 14 dní pro určení serokonverze
+ + Pravděpodobně infekce
v současné době, reinfekce
nebo latentní infekce
Doplňkové testy: určení anti-Toxo IgG avidity, anti-Toxo IgA (IFA, CF),
monitorování
Doplňkové testy: určení anti- Toxo IgG avidity, anti-Toxo IgA, (IFA,
CF), monitorování IgG a IgM protilátek ve vzorku odebraném
za 10 – 14 dní pro sledování dynamiky produkce protilátek
+ - Pravděpodobně dříve prodělaná
infekce nebo reinfekce
U novorozenců pravděpodobně
kongenitální infekce
Pokud je podezření na aktivní infekci – doplňkové testy
a monitoring (viz. výše)
Jste zde: Home Infekční serologie Toxoplasma gondii