Rubella virus

ELISA-VIDITEST anti-Rubella soupravy jsou určeny pro diagnostiku zarděnek u dětí, dospělých, těhotných žen a kongenitálně infikovaných novorozenců. Jako součást TORCH panelu se test používá pro diferenciální diagnostiku vertikálního přenosu infekce z matky na plod. Používá se také pro diferenciální diagnostiku exantémových onemocnění a pro monitorování imunitního statusu jedince.
rubella
Anti-Rubella IgG protilátky mají anamnestický charakter – objevují se v prvním týdnu nemoci, po pár týdnech dosahují maximální hodnoty a poté přetrvávají celoživotně v nízkých hladinách. IgM protilátky bývají detekovány v časných fázích infekce a k jejich vymizení dochází po 3 – 5 měsících po infekci. U některých pacientů anti-Rubella IgM protilátky přetrvávají po dobu několika měsíců. Po vakcinaci je IgG serokonverze výrazná a koncentrace IgG protilátek je většinou nižší než po prodělání přirozené infekce. Specifické IgG protilátky přetrvávají až 15 let po vakcinaci, IgM protilátky 8 – 12 týdnů. Protilátková pozitivita neposkytuje jednoznačný důkaz o probíhající infekci a ani o dostatečné ochraně před nákazou. Pro finální diagnózu je proto důležitá pacientova anamnéza a klinické symptomy.

 

ELISA-VIDITEST    cmv ce ivd notif
Kat. č.Název soupravyMetodaHodnoceníPočet testůVzorekSenzitivita
/Specificita
Návod
OD-240 anti-Rubella IgG ELISA kvant. 96 sérum 99,6%/97,7% pdf icon 
OD-241 anti-Rubella IgM capture ELISA kvalitat. 96 sérum 100%/99,2% pdf icon

 

Proč ELISA-VIDITEST anti-Rubella:
• Kvantitativní stanovení IgG v mezinárodních jednotkách/ml
• ELISA-VIDITEST anti-Rubella IgM v μ-capture uspořádání
• Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
• Unifikovaná šedá zóna

 

Interpretace výsledku:

IgG IgM Interpretace Doporučení
- - Specifické protilátky nedetekovány Pokud je podezření na aktivní infekci, doporučuje se odebrání druhého kontrolního vzorku s odstupem 7 dní
- + Pravděpodobně primární infekce
Není vyloučena polyklonání
odpověď jako důsledek jiné infekce
Monitorování IgG a IgM protilátek ve vzorku odebraném
za 10 – 14 dní pro určení serokonverze
+ + Pravděpodobně akutní infekce
Vakcinace v nedávném období
Monitorování IgG a IgM protilátek ve vzorku odebraném
za 10 – 14 dní pro sledování dynamiky produkce protilátek.
Doplňkové testy: anti-Rubella IgG avidita (IFA, CF, HAH)
+ - Pravděpodobně infekce v minulosti
(reinfekce, vakcinace)
Pokud je podezření na aktivní infekci – doplňkové testy
a monitoring (viz výše)

 

 

 

Jste zde: Home Infekční serologie Rubella virus