Borrelie

Soupravy ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recombinant jsou určeny pro detekci specifických IgG a IgM protilátek proti antigenům hlavních patogenních kmenů borrelie (B.afzelii, B.garinii a B.burgdorferi sensu stricto) v lidském séru. Stanovení protilátek je jedním z nástrojů uplatňujících se při diagnostice lymeské boreliózy (LB). Diagnostika LB je založena na kombinaci klinického a laboratorního vyšetření.

Soupravy LIA-VIDITEST anti-Borrelia jsou Line ImmunoAssay testy, které jsou určeny pro kvalitativní detekci specifických protilátek proti antigenům hlavních patogenních kmenů borelie (B.afzelii, B.garinii a B.burgdorferi sensu stricto) a Anaplasma phagocytophila (HGA) v lidském séru. Tyto konfirmační testy je určeny k potvrzení výsledku testu ELISA při sérologické diagnostice lymeské boreliózy (LB). Soupravu lze použít také pro orientační doplňkovou diagnostiku lidské granulomatózní  anaplazmózy (HGA), tzv.ehrlichiózy. HGA je způsobena bakterií Anaplasma phagocytophila.

Protilátky IgM se tvoří asi 3 týdny po infekci, maxima dosahují za 6 týdnů, pak jejich hladina zpravidla klesá, následuje tvorba protilátek třídy IgG. V časné fázi infekce je stanovení specifických protilátek důležité zejména v případech, kdy nejsou patrné typické klinické příznaky (např. erythema migrans - pouze v 50% případů). Některé symptomy LB mohou být podobné symptomům jiných nemocí, proto se stanovení protilátek proti boreliím uplatňuje i v rámci diferenciální diagnostiky neuroinfekcí, artropatií, karditid a kožních onemocnění. Při interpretaci výsledků je třeba brát v úvahu pomalou tvorbu protilátek v časném stádiu onemocnění, možnost ovlivnění tvorby protilátek předchozím podáváním antibiotik, dlouhodobou seronegativitu u malého procenta nemocných, možnost zkřížených reakcí u osob s jiným onemocněním. Výsledky je proto vždy nutné srovnávat s klinickými údaji.
borrelia
Leták ELISA
CIKy
Leták CIKy
lia_borrelia igg
 
lia_borrelia_igm
Letáky LIA
 

 

Cirkulující imunokomplexy (CIK) vznikají vazbou protilátek na antigeny, které se mohou vyskytovat v krvi, jiných tělních tekutinách a tkáních. V běžných serologických testech jsou tyto již navázané protilátky nereaktivní. Vyskytují se u autoimunitních nemocí, mohou být zvýšeny u některých chronických bakteriálních onemocnění. Pro stanovení specifických protilátek v CIK je nutná jejich precipitace roztoky s různou koncentrací polyetylenglykolu (PEG roztoky).

 

 

ELISA-VIDITEST        cmv_ce_ivd


Kat. č.  

Název soupravyMetodaHodnoceníPočet
testů
VzorekSenzitivita
/Specificita
Návod
OD-282
anti-Borrelia
recomb. Ig+VlsE (CSF)
ELISA

semikvant.
kvant.

96 sérum, plazma,
mozkomíšní
tekutina,
synoviální
tekutina
95% / 97% pdf icon
OD-335
anti-Borrelia
recomb. Ig+VlsE (CSF)
ELISA semikvant.
kvant.
192 sérum, plazma,
mozkomíšní
tekutina,
synoviální
tekutina
95% / 97% pdf icon
OD-281
anti-Borrelia
recom. IgM (CSF)
ELISA semikvant.
kvant.
96 sérum, plazma,
mozkomíšní
tekutina,
synoviální
tekutina
99% / 97% pdf icon

OD-336
anti-Borrelia
recom. IgM (CSF)
ELISA semikvant.
kvant.
192 sérum, plazma,
mozkomíšní
tekutina,
synoviální
tekutina
99% / 97% pdf icon

 

 

LIA-VIDITEST            cmv_ce_ivd

Kat. č.

Název soupravyMetodaHodnoceníPočet
testů
VzorekSenzitivita
/Specificita
Návod
novinka-vodor
OD-316
anti-Borrelia IgG LIA kvalit. 16 sérum,
plazma
100% / 98% pdf icon
novinka-vodor
OD-317
anti-Borrelia IgM LIA kvalit. 16 sérum,
plazma
97% / 98% pdf icon

 

PEG roztoky pro CIKcmv_ce_ivd

Kat. č.

NázevObjem
OD-395

  PEG roztoky pro izolaci CIK

  3 x 100 ml
OD-358

  PEG 1

  100 ml
OD-359

  PEG 2

  100 ml
OD-360

  PEG 3

  100 ml

 

Proč ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb.:

• Soupravy obsahují vysoce specifické rekombinantní
antigeny izolované z kmenů s výskytem v České republice
• Rekombinantní antigeny vylučují zkřížené reakce s jinými spirochétami
• Kvantitativní hodnocení pro IgG i IgM pomocí jednoduché aplikace VIDISOFT
• Stanovení protilátek v séru, plazmě, mozkomíšním moku a synoviální tekutině
• Výpočet intratekální syntézy IgG protilátek pomocí programu VIDITAB nebo podle vzorce uvedeného v návodu
• Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
• Unifikovaná šedá zóna
borrelie_kit
 

lia souprava

Proč LIA-VIDITEST anti-Borrelia:

• Detekce specifických IgM a IgG protilátek proti širokému spektru
antigenů hlavních patogenních kmenů borelie
• Soupravy obsahují vysoce specifické rekombinantní antigeny izolované z kmenů s výskytem v České republice
• Hodnocení linií specifických antigenů podle cut-off linie
• Možnost softwarového hodnocení výsledků pomocí programu VIDIASCAN
• Program VIDIASCAN nevyžaduje speciální scanner
• Univerzální pufr pro ředění vzorků i promývání v pracovním ředění
• Inkubační vaničky, adhezivní fólie a přehledný hodnotící protokol součástí každé soupravy